Acupunctuurbehandelingen in Dieren

Neem contact op voor een afspraak

Veel klachten zijn goed behandelbaar met acupunctuur. Om te bepalen of uw klachten behandeld kunnen worden middels acupunctuur, wordt u tijdens het eerste consult uitgebreid bevraagd en onderzocht. 

De behandeling

Tijdens het eerste consult wordt u uitgebreid ondervraagd over uw klachten. De volgende vragen worden in ieder geval gesteld:

  • Wat zijn de klachten?
  • Welke symptomen zijn er?
  • Hoe lang bestaan de klachten?
  • Hoe zijn ze ontstaan?
  • Zijn er nog andere gezondheidsklachten?
  • Welke onderzoeken zijn er gedaan? 
  • Hoe zijn de klachten tot nu behandeld?
  • Gebruikt u medicijnen? 
  • Heeft u operaties gehad?

Daarna worden de klachten bekeken en/of onderzocht. Ook zal de pols worden gevoeld en soms wordt ook de tong bekeken voor aanvullende informatie. De pols vertelt iets over de aard van de klachten en welke meridianen (energiebanen) en orgaansystemen uit balans zijn. Aan de hand van uw verhaal en uw pols wordt bepaald wat de oorzaak van uw klachten zou kunnen zijn, wat er gedaan kan worden en welke punten daarvoor geprikt kunnen worden.

Hierna volgt de daadwerkelijke  acupunctuurbehandeling en worden er enkele naaldjes geprikt. Meestal zijn dat er maar twee tot vier. Het prikken zelf doet geen pijn. De naaldjes zijn flinterdun. Wel kan het zijn dat er na het insteken van de naaldjes een tintelende of trekkende sensatie wordt waargenomen. Dat is een goed teken; dan zijn de geprikte punten goed aan het werk!


Vervolgconsult

Bij het vervolgconsult wordt er natuurlijk doorgenomen hoe het met u gaat en wat u ervaren heeft. Ook is het belangrijk om te weten hoe het nu met de klachten is. Daarna wordt uw pols opnieuw gevoeld en aan de hand daarvan wordt weer bepaald welke punten deze keer het beste geprikt kunnen worden. Het behandeldoel blijft over het algemeen hetzelfde, maar de punten die geprikt worden kunnen variëren. 

Scholing en ervaring

1979-1983 Academie voor Fysiotherapie Rotterdam
1983-1985 Meridiaantherapie Christel Heidemann Manuele therapie volgens Marsman
1985-1988 Acupunctuur –TCM- bij de EUTCM (European for Traditional Chinese Medicine)
1988 Stage in Bejing, China
1988-1991 Chinese kruidengeneeskunde bij Subuthi Dharmananda en Francois Ramakers
1991-1993 Westerse kruiden in Chinese diagnostiek bij Francois Ramakers
1993-1994 Jaarcyclus Zang Fu syndromen: Zang (Qing Bai bij Francois Ramakers)
1994-1995 Jaarcyclus Zang Fu Syndromen: Fu (idem)
1995-1996 Jaarcyclus Nan Jing acupunctuur (idem)
1996-1997 Jaarcyclus chronopunctuur (idem)
1998-2000 Stammen en Takken bij Peter van Kervel en Joan Duveen, Klassieke acupunctuur
2000-2002 Celestial Clouds & Terrestrial Metres bij Peter van Kervel en Chris Bunkell in Engeland Cursus over Westerse Pathologie in samenhang met Chinese Geneeskunde
2004-2006 Bovenstaande cursus nog een keer
2007-2010 Sjamanistische training bij Donna Talking Leaves en Mats Aguilla in Zweden
2011-2013 Alchemical acupuncture door Peter Firebrace, verdeeld over meerdere weekenden
2012 CranioSacraaltherapie module 1 en 2
2014-2016 Yi Jing (I Tjing)studies door Peter Firebrace, verdeeld over meerdere weekenden
2014-heden Diverse onderwerpen bij Jeffrey Yuen in Zwitserland, Nederland en Ierland. Cancer, Bi-syndroms, Extra meridians, Divergent meridians, multiple weekends of point energetics, oils and stones in Classical Chinese medicine, Luo meridians

Tussendoor heb ik nog vele korte cursussen (1, 2, 3 of 4 dagen) gevolgd bij Francois Ramakers (diverse onderwerpen), Bob Flaws (kinderacupunctuur, gynaecologie), Jeremy Ross (polsdiagnostiek), Kiko Matsumoto (extra meridianen), Arya Nielsen (Gua Sha), Peter
van Kervel (diverse onderwerpen), Joan Duveen (diverse onderwerpen), Peter Firebrace (diverse onderwerpen) en vele anderen.

Werkervaring

1982 Stage in academisch ziekenhuis Dijkzicht Rotterdam
1982/83 Stage in particuliere fysiotherapiepraktijk in Rotterdam
1983-1991 Gewerkt in dezelfde particuliere praktijk in Rotterdam
1988 Stage ziekenhuis Bejing, China
1991-heden Eigen praktijk acupunctuur in Dieren
2003-2009 Docent en stagebegeleider aan de Anglo Dutch opleiding voor acupunctuur in Overveen
2003-2018 Examinator bij Anglo Dutch en later bij Meditura
2015-2018 Docent en stagebegeleider bij Meditura acupunctuuropleiding
2013-heden Voorzitter van Stichting Studiecentrum Pakua voor het organiseren van nascholingen voor acupuncturisten
Specialistische acupunctuurbehandeling? Neem contact op

Vergoedingen en tarieven

Prijzen per 01-01-2018


Eerste consult € 80,-
Vervolgconsult/-behandeling € 62,50

U kunt met pin betalen.

De meeste zorgverzekeringen vergoeden de behandelingen voor acupuncturisten die zijn aangesloten bij de NVA geheel of gedeeltelijk. Hier vindt u ook een lijst met zorgverzekeringen die de behandelingen vergoeden. U kunt natuurlijk ook zelf informeren bij uw verzekeraar.

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.